Divertiküler Hastalık

Divertiküler hastalık, 60 yaş üzerindeki toplumun %50’sinde, 80 yaş üzerindeki toplumun ise neredeyse tamamında görülmektedir. Divertküler hastalığın az bir kısmı cerrahi tedavi ihtiyacı göstermektedir.

DİVERTİKÜLER HASTALIK NEDİR?
Divertiküller, özelikle sigmoid ve sol kolonda bağırsak duvarında gelişen küçük keseciklerdir. Bu keseciklerin varlığına divertiküler hastalık denilmektedir. Bu keseciklerin tıkanarak iltihaplanması durumuna ise divertikülit denilmektedir.

DİVERTİKÜLER HASTALIĞIN BULGULARI NELERDİR?
Komplike olmamış hastalıkta genellikle bulgu yoktur. Bulgular genellikle divertikülit gelişmesi ya da keseciklerden kanamaya bağlı ortaya çıkmaktadır. Divertiküler hastalık kalın bağırsak kaynaklı kanamaların büyük bir kısmından sorumludur. Divertikülit ise keseciklerin iltihaplanmasıdır. Buna bağlı karın ağrısı, ateş görülebilmektedir. Bu iltihaplanmalar daha ciddi boyut kazanarak bağırsak çevresinde abseye neden olabilmektedir. Bu abse veya iltihaplanmış kesecikler patlayarak karın içerisine püy ya da dışkı akmaktadır. Bu durumların varlığı hayatı tehdit edicidir ve acil ameliyat gerektirmektedir.

DİVERTİKÜLER HASTALIK NASIL MEYDANA GELMEKTEDİR?
Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Diyette lifli gıdalardan yoksun beslenme ile bağırsak içi basıncın arttığı ve bu sebeple keseciklerin oluştuğuna inanılmaktadır.

DİVERTİKÜLER HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Diyette lifli gıdaların alımının arttırılması divertiküler hastalığın gelişmesini yavaşlatmaktadır. Divertikülit geliştiği durumlarda değişik tedavi seçenekleri vardır. Bağırsak duvarında gelişen absenin ve enfeksiyonun ciddiyetine göre değişmektedir. Ağızdan beslenmenin durdurularak bağırsakalrın dinlendirilmesi, damardan antibiyotik tedavisi, gelişen abseye veya iltihaba ultrasonografi eşliğinde karın açılmadan katater konularak iltihabın dışarı alınması ya da acil cerrahi müdahele tedavi tipleridir.

CERRAHİ NE ZAMAN GEREKMEKTEDİR?
İlk atak olmasına rağmen durmayan şiddetli kanama varlığında ya da bağırsak duvarının delinmesi durumunda cerrahi müdehale gerekmektedir. Tekrarlayan divertikülit atağı ve buna bağlı komplikasyonlar geçiren hastalar için cerrahi bir tedavi seçeneğidir. Divertiküllü bağırsak kısmını uzaklaştırarak geride kalan bağırsak segmentlerinin birbirine bağlanması ile ameliyat tamamlanır. Divertiküler hastalık için ameliyatlar laparoskopik teknikle yapılabilmektedir.