Tanısal amaçlı laparoskopik parakaval periportal lenf nodu çıkarılması