Prof. Dr. İskender Sayek – Cerrahın Nitelikleri / Tıp Etiği Eğitimi 2