Erkekler de Robot yöntemi ile Rektum kanserinin tedavisi laparoskopik cerrahiden daha başarılı.

Son çalışmalar, Cerrahi tedavi uygulaması daha güç olan erkek hastalarda laparoskopik ve robotik yöntemle tedavi ettiği 79 rektum kanseri hastasının karşılaştırmalı sonuçlarını Amerikan Kolorektal cerrahlar birliği kongresinde sunuyor.