Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Tamamlandı

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi ile Boğaziçi Klinik Bilimler Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl altıncısı yapılan Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 11-12 Mayıs tarihleri arasında, İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Avrupa Cerrahi Derneği’nin bir parçası olmaya başladığı sempozyuma. İstanbul Gastointestinal Onkoloji Grubu ve Kemoterapi Derneği önemli katkılar sundular.

Sempozyumun konuşmacıları arasında Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nden Dr. Philip Paty ve Dr. Iva Petkovska, Avrupa Cerrahi Derneği’nden Dr. Luc Michel ve Dr. Antoni Szczepanik, Oldenburg Kliniği’nden Dr. Clauss Henning Köhne, Florida İnternational Üniversitesi’nden Dr. Seza Güleç, Paris Descartes Üniversitesi’nden Dr. Brice Gayet, Tübingen Üniversitesi’nden Dr. Florian Struller, VU Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Anna Bruynzeel, ve Moleküler İmmunoloji Merkezi, Küba’dan Dr. Pedro Camilo Rodriguez yer aldı.

İki gün süren sempozyumun 4 konferans ve 8 panelinde 10’u yurtdışından toplam 248 kanser uzmanı, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sempozyumda değerlendirilen kolorektal kanserin metastatik evresi diğer gastrointestinal kanserlerin aksine günümüzde hastalara pek çok tedavi seçeneği sunabildiğimiz ve her gün yeni gelişmeler kaydedilen bir hastalık evresidir.

Tümör biyolojisi ve genetik alanlarında ortaya çıkan keşifler, bir yandan kanseri anlamamızda fundemental değişikliklere yol açarken bir yandan da yeni tedavi alanlarını / yöntemlerini hekimlik pratiğine sunmaktadır. Girişimsel radyoloji ve nükleer tıp gibi alanlar yepyeni tedavi olanakları sunuyor. Cerrahi giderek non-invaziv özellikler kazanırken, radikal cerrahi de gündemden düşmüyor hatta sınırlarını genişletiyor. Radikal ameliyatlar pek çok hastaya güvenlikle uygulanabilir duruma geliyor.

Başta metastatik hastalık olmak üzere kolorektal kanserde paradigma değişimlerinin olduğu heyecan verici bir dönemdeyiz. Tüm bu gelişmelere rağmen hangi hastaya, hangi tedavi, ne zaman ve nasıl yapılmalı gibi sorular halen önemini koruyor.

  1. Evre Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalara, Kişiselleştirilmiş Güncel Yaklaşım 6. Toplantısı’nda her bir hasta için hangi tedavi, ne zaman ve nasıl yapılmalı sorularını yanıtlamak için çok sayıda branştan spesifikleşmiş uzmanlar multidisipliner tümör konseylerinde bir araya geldi.

Boğaziçi Klinik Bilimler Akademisi tarafından genç araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenlenen ve 30 çalışmanın bulunduğu sempozyumun sözel bildiri bölümünde ilk üçe giren çalışma para ödülü ile ödüllendirildi.

BKBD – Boğaziçi Klinik Bilimler Akademisi Hakkında:

  1. Evre Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalara, Kişiselleştirilmiş Güncel Yaklaşım 6. Toplantısı’na ev sahipliği yapan Boğaziçi Klinik Bilimler Derneği (BKBD), genel cerrahi ve diğer klinik ve temel bilimler dallarında sağlık çalışanları ve toplum için çeşitli düzeylerde eğitim faaliyetleri yürütmek, bilimsel bilgi üretmek, bilimsel ve mesleki çalışmaları en güncel düzeye ulaştırmak amacı ile kurulmuş bir dernektir. Yan dal, uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak adına gerekli alt yapıların oluşturulması için her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun için diğer dernekler, sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmektedir.