Kolorektal Hastalıklar Hakkında

Ülseratif Kolit

Ülseratif Kolit tüm kalın bağırsağı (kolon ve rektum) tutan mikrobiyal olmayan iltihabi bir hastalıktır. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Makattan kanama, ishal, karın ağrısı, kilo kaybı ve ateş en sık görülen şikayetlerdir. Ülseratif kolit premalign bir hastalıktır, yani uzun süre zarfında kalın bağırsak kanserleri gelişebilmektedir. ÜLSERATİF KOLİT NASIL TEDAVİ EDİLİR? Ülseratif ...

Rektal Prolapsus

Rektal prolapsus, rektumun (kalın bağırsağın son kısmı, makay bölgesinin hemen üzerinde yer almaktadır) esnemesi ve makattan dışarıya sarkmasıdır. Genellikle makatı kasmaya yarayan sfinkter kaslarının güçlüklerinin eşlik etmesi ile dışkı kaçırma görülebilmektedir. Her iki cinste de görülebikmekle beraber kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. NEDEN MEYDANA GELİR? Rektal prolapsusun oluşmasında birçok faktör ...

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik ya da başka bir değişle minimal invazif teknik, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır. Geçmişte Kadın hastalıklarının cerrahisinde uygulanmaya başlanan laparoskopi, gelişen teknoloji ile beraber bağırsak ameliyatlarında da kullanılmaya başlanmış ve giderek dünyada yaygın hale gelmiştir. Geleneksel olarak nitelenen açık cerrahi teknikte cerrah, karın içine ulaşmak için karını boydan boya ...

Kolonoskopi Nedir?

Kolonoskopik inceleme, tüm kalın bağırsağın ve rektumun incelenmesini sağlayan güvenli ve etkili bir tanı yöntemidir. Kolonoskopi, esnek, fiberoptik kablolardan oluşan bir kamera sistemi içeren uzun tüp şeklinde bir alettir. Kalın bağırsak hastalıklarında tanı konulmasını, gerektiğinde biyopsi alınmasını ve poliplerin çıkarılmasını sağlar. KİMLERE KOLONOSKOPİK İNCELEME YAPILMALIDIR? Kolorektal kanser tarama programı kapsamında ...

Divertiküler Hastalık

Divertiküler hastalık, 60 yaş üzerindeki toplumun %50'sinde, 80 yaş üzerindeki toplumun ise neredeyse tamamında görülmektedir. Divertküler hastalığın az bir kısmı cerrahi tedavi ihtiyacı göstermektedir. DİVERTİKÜLER HASTALIK NEDİR? Divertiküller, özelikle sigmoid ve sol kolonda bağırsak duvarında gelişen küçük keseciklerdir. Bu keseciklerin varlığına divertiküler hastalık denilmektedir. Bu keseciklerin tıkanarak iltihaplanması durumuna ise ...

Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı, sindirim sisteminin kronik iltihabi bir hastalığıdır. Ağızdan makata kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde yer alabilmekle beraber sıklıkla ince bağırsakların son kısmında ya da kalın bağırsakta görülmektedir. Crohn hastalığı yaşam boyunca değişik zamanlarda ve defalarca tekrarlayabilen ataklarla seyreden bir hastalıktır. Hastalığın uykuda kaldığı ve bulguları olmadığı dönem anlamına ...