ÖZGEÇMİŞ – Prof. Dr. Oktar ASOĞLU

1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman doktor oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen kurslara katılarak gastrointestinal endoskopi ve cerrahi laparoskopi sertifikalarını aldı. Terörün en yoğun yaşandığı dönemde, vatani hizmetini tamamlamak için gittiği Van Askeri Hastanesi’nde 500 ateşli silah ile yaralanma vakasını ameliyat ederek ve hiç hasta kaybetmeyerek ödüle layık görüldü. Savaş Cerrahisinde edindiği tecrübe, ilerleyen döneme büyük katkı sağladı. 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında, Mayo Klinik (Rochester / Minnesota, USA) Genel Cerrahi Bölümü’nde sindirim sistemi kanserleri ve laparoskopik cerrahi üzerine eğitim aldı. 2004 yılında, kazandığı uluslararası bursla, Eğitimine Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA), Genel Cerrahi Bölümü’nde, özofagus, mide, kolorektal ve pankreas cerrahisi birimlerinde devam etti. Oktar Asoğlu, 2005 yılında Doçent, 2010 yılında Profesör oldu. 2005 yılından itibaren spesifik olarak, sadece sindirim sistemi kanserlerinin (kolorektal ve mide kanseri yoğunlukta olarak) cerrahi tedavisi, özellikle de laparoskopik ve robotik yöntemle tedavisiyle uğraştı ve hala bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Rektum kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen işeme ve cinsel fonksiyonlardan sorumlu sinirlerin laparoskopik yöntemle daha iyi korunabildiğini gösterdiği çalışması (Surg Endosc 2009), çok sayıda uluslararası metanalizlerde ve yayınlarda (Örneğin, Surg Clinic North Am 2011-2013), ayrıca Avrupa Endoskopik Cerrahlar Birliği’nin (EAES) klinik uygulama kılavuzunda (Surg Endosc and Interventional Tech 2011) referans olarak gösterildi.

Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi Derneği’nin üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevini yapmıştır. Bugüne kadar 55 uluslararası yayın, 100 den fazla uluslararası konuşma, 200 den fazla ulusal konuşma yapan ve yayınlarına toplamda 500 den fazla atıf alan Asoğlu, Uluslararası bağımsız denetçi Surgical Review Corporation (SRC)’den dünyada ilk kez kolorektal programından “Surgeon of Excellence” ve dünyada robotik alanda dördüncü olarak “Surgeon of Excellence” sertifikasyonu verilmiştir.

2012 yılında Liv Hospital Hastanesi Tıbbi Direktörlüğü’ne başlamış, kurmuş, 2016 yılında bu görevini bırakmış, 2016-2017 öğretim yılında İstinye Üniversitesi kurucu dekanlık görevini yerine getirmiştir. Halen muayenehanesinde ve yarı zamanlı olarak Acıbadem Maslak Hastanesinde meslek çalışmalarını sürdürmektedir.


ÖĞRENİM DURUMU:
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl  
Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1990
Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1996

GÖREVLER:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Doktor           Yavi Köyü Sağlık Ocağı, Çat, Erzurum          1990-1991
Dr.Ar.Gör. İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 1991-1996
Askerlik Görevi 21.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığın Van 100 Yataklı Asker Hastanesi, Cer. Uzm. 1996-1998
Uzman Doktor Alman Hastanesi (İstanbul), Genel Cerrahi Bölümü 1998-2000
Uzman Doktor İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2000-2004
Doçent Doktor İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2005-2010
Profesör Doktor İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi 2011-2013
Doktor Liv Hastanesi Ulus 2013-2017
Tıbbi Direktör Liv Hastanesi Ulus 2013-2016
Kurucu Dekan İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017
Muayenehane  Muayenehane 2017- Halen

TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:
Anastomozun ve Somatostatin analoğu SMS-201.995’in sıçanlarda kolon karsinogenezi üzerine etkileri”, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi, 1996. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dursun Buğra.

YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER
• Mayo Clinic, Genel Cerrahi Bölümü, Rochester/ Minnesota.(Nisan 2003-Aralık 2003)
• Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Genel Cerrahi Bölümü ( Mide, kolorektal ve hepatopankreotikobilier servisler) New York. ( Ocak 2004- Nisan 2004)

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:
1.Türk Cerrahi Derneği
2.Türk Kolon ve Rektum Derneği
3.The Society of European Coloproctolgy
4.Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
5.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
6.WeBSURG faculty member
7.The International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists

ÖDÜLLER:
1. Kolorektal Cerrahi alanında Surgeon Of Excellence (Surgical Review Corporation) 17 Aralık 2015
2. Robotik Cerrahi alanında Surgeon Of Excellence (Surgical Review Corporation) 17 Aralık 2015
3. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü)
4. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi en iyi ikinci sözel bildiri ödülü. Ankara(2010)
5. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi en iyi üçüncü sözel bildiri ödülü. Ankara (2010)
6. Ulusal Patoloji kongresi en iyi poster ödülü (2010)
7. 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi en iyi sözlü bildiri ödülü Antalya (2009)
8. 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi en iyi video ödülü Antalya (2007)
9. Soudavar Traveling Fellowship for research fellow (New York-2004).
10. Best Study, 1st Congress of the World Society for Breast Health (İstanbul-2001).
11. 13. Ulusal Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Antalya 2011. (En İyi 2. Sözlü Bildiri Ödülü)

TEZ DANIŞMANLIĞI:
a. Dr. Süleyman Bademler : ‘Mide kanserinde Metastatik Lenf Nodu oranı, TNM kalsifikasyonundan daha değerlidir.Uzun Dönem Onkolojik Sonuçlar’ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,2012
bDr.Enver Kunduz : Orta ve Distal Yerleşimli Rektum Tümörlü Olgularda Laparoskopik total Mezorektal Eksizyonun Yapılabilirliğinin Histopatolojik İnceleme- Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Kantitatif Değerlendirilmesi’’ İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2011.
c. Dr. Tuğba Matlım : “ Mide kanserinin cerrahi tedavisinde genişletilmiş lenf bezi diseksiyonunun etkinliği” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2010.
d. Dr. Fatih Yanar : “ Ameliyat edilebilir rektum kanserli olgularda neoadjuan kemoradyoterapi yanıtının belirlenmesinde anjiogenezis ve apopitozis’in rolü”. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2009.